HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2893
ime C., Antun
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2893)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Zagreb

 lugar u Šum. Zagreb, član Izvšnog odbora Saveza društava ŠTSO SRH Zagreb.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM