HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID290
ime B., Mirko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     


lokacija


 Sin Petra i Nevenke rođ. Jurković. Osnovnu školu završio je u Andrijaševcima, a Srednju šumarsku u Ilidži kod Sarajeva. Od 1981. radi u Šumariji Vinkovci, ŠG Vinkovci. I danas je lugar u "Hrv. šumama", UŠP Vinkovci, Šumarija Vinkovci. Isticao se kao savjestan radnik. Živi u Vinkovcima.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM