HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2907
ime D., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2907)   IZMJENE         ISPISlokacija


 šum. tehničar, zaposlen na Šum. fakultetu u Zagrebu. Bio je član Izvršnog odbora Saveza Društava ŠTSO SRH Zagreb.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM