HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID291
ime B., Damir
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /291)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1989.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Šum. školu završio je u Karlovcu 1989. godine. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Ogulin, Šumarija Ogulin.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM