HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2929
ime G., Ante
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2929)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Zadar

 sin Nikole, lugar, rođ. 6.2.1920. u Debeljaku kod Zadra. Završivši lugarsku školu (1 god.), zaposlio se u Šumariji Zadar 1.3.1952. Na mjestu lugara radio je do 20.10.1981. kad je otišao u mirovinu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM