HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2934
ime G., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2934)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Zagreb

 lugar Šum. Zagreb. Bio je član Izvršnog odbora Saveza društava ŠTSO SRH.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM