HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID294
ime B., Ivan
zvanje
zanimanje     
poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /294)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Jakova. Srednju šum. školu završio je u Delnicama. U jesen 1952. god. zaposlio se u Šumariji Fužine. Radio je na mjestu poslovođe uzgoja do kraja 1967. god. kad sporazumno raskida radni odnos i trajno napušta šumarstvo.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM