HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2945
ime I., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar
     


lokacija


 Sin Josipa Iskre. Osnovnu školu završio je u Sloveniji. radio je u Šumariji Opatija, ŠG Delnice. Kao umirovljenik živi u Sloveniji.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM