HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID297
ime B., Miroslav
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /297)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1984.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1985.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

član HŠD ogranak
Našice

1994

Šumarija Koška

šumarski tehničar

 Sin Vjekoslava i Antonije rođ. Hodonj. Osnovnu školu završio je u Koški, a srednju u Našicama i Karlovcu (1985). U šum. struci zaposlio se 1985. god. Danas radi kao pom. revirnika u Hrvatskim šumama, Šumariji Koška, UŠP Našice. Živi u Koški.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM