HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2970
ime K., Josip
zvanje
zanimanje     
čuvar šume – lugar
     


lokacija


 Rođ. je u Kuželju, gdje je proveo djetinjstvo i završio osnovnu školu. Sin je Ane Colnar. Cijeli radni vijek radio je kao čuvar šume – lugar u Šumariji. Umro je u rodnom Kuželju.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM