HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2971
ime K., Petar
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2971)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Petrinja

 lugar Šum. Petrinja. Kasnije diplomirao je ekonomiju i bio direktor trgov. poduzeća u Petrinji.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM