HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2976
ime K., Stjepan
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2976)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Hvar

 lugar, rođ. 1947. u mjestu Pitve na otoku Hvaru. Radi kao lugar u Šumariji Hvar od 1963. god.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM