HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2987
ime K., Jure
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2987)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Split

 lugar, rođ. 1950. u Muću Gornjem. Zaposlen je kao lugar u Šum. Split od 1982.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM