HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID300
ime B., Petar
zvanje
zanimanje     
lugar – nadzornik šuma
     

                                                                IZBOR      (lugari /300)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Grge i Ane rođ. Starčević. Osnovnu školu završio je u Fužinama (4 razredna), a zatim je položio lugarski ispit. Iz K.N.O. Delnice došao je 1.11.1951. u Šumariju Fužine i u njoj ostao do kraja lipnja 1960. god.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM