HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3009
ime M., Stanko
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /3009)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Dugo Selo

 lugar u Šum. Dugo Selo. Živi u Sv. Ivanu Zelini.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM