HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3015
ime M., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /3015)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Obrovac

 sin Luke, lugar, rođen je u Zatonu Obrovačkom 8.12.1940. god. Kao lugar radi od 10.10.1991. do 1.10.1995. u Šumariji Zadar, kada se vraća u Šumariju Obrovac. I danas (2003) radi u “Hrv. šumama”, UŠP Split, Šumarija Obrovac. Živi u Zatonu Obrovačkom.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM