HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3020
ime M., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /3020)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Split

 lugar, rođ. 1952. u Katunima. Od 1979. god. zaposlen je kao lugar u Šum. Split.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM