HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3023
ime M., Antun
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /3023)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Hvar

 lugar, rođ. 1938. u Vrbnju na otoku Hvaru. Radio je kao lugar u Šumariji Hvar. U mirovinu otišao je 1990. god.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM