HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID303
ime B., Miroslav
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /303)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Šum. školu završio je 1966. god. u Karlovcu. U šumarstvu zaposlio se 1969, a 1974. god. radio je u Šumariji Vel. Grđevac ŠG "Mojica Birta" Bjelovar. Živi u Garešničkom Brestovcu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM