HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3035
ime M., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /3035)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Ivana Modrića. Osnovnu školu završio je u Krasnom, a nakon završenih internih kvalifi kacija zaposlio se kao lugar u Šumariji Opatija, ŠG Delnice, gdje je proveo cijeli radni vijek. Kao umirovljenik živi u Rukavcu kod Matulja. Bio je član Izvršnog odbora Saveza društava ŠTSO SRH Zagreb.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM