HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3037
ime M., Antun
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /3037)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Marije rođ. Mohl. Osnovnu školu završio je u Gradini, a Srednju tehn. šum. školu u Virovitici 1968. god. Od 1970. do 1974. radio je u “Spačvi” Vinkovci, a od 1974. u ŠG “Mojica Birta” Bjelovar, Šumarija Suhopolje. I sada (2003) radi kao poslovođa uzgoja u “Hrv. šumama”, UŠP Bjelovar, Šumarija Suhopolje.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM