HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3063
ime P., Dragan
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /3063)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Klana

 lugar u Šumariji Klana. Bio je član Izvršnog odbora Saveza društava ŠTSO SRH Zagreb.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM