HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID316
ime B., Željko
zvanje
zanimanje     
stručni radnik u šumarstvu – šum. tehničar, pom. revirnika, poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /316)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1981.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1982.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
djelovao Bjelovar

član HŠD ogranak
Bjelovar

09.05.1984

UŠP Bjelovar, Šumarija Bjelovar

šumarski tehničar

 Sin Marijana i Ružice rođ. Halužan. Osnovnu školu zvršio je u Kapeli kod Bjelovara, a Šum. školu u Karlovcu (1982). Od 1983. do 1993. bio je tehničar u taksaciji u ŠG "Mojica Birta" Bjelovar, a od 1993. nadalje radi kao poslovođa u Šumariji Bjelovar, UŠP Bjelovar.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM