HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3186
ime B., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Vrbovsko


lokacija

djelovao Vrbovsko


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM