HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID319
ime B., Ante
zvanje
zanimanje     
čuvar šume i pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /319)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Duje i Ane rođ. Bukovac. Osnovnu školu završio je u Metkoviću. Kao čuvar šume (lugar) i pom. revirnika zaposlio se u Šumariji Metković, tada ŠG Split, 9.2.1983. Na tom mjestu radi sve do danas i pokriva područje gosp. jedinice Rujnica i dio gosp. jedinice Nova Sela. S obitelji živi u Metkoviću.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM