HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3194
ime B., Lazo
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Klasnić

                                                                IZBOR      (lug1905/3194)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Klasnić


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM