HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID32
ime A., Marko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, revirnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /32)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1956.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Ivana i Stane. Osnovnu školu završio je u Otočcu, a Šum. školu u Karlovcu (1956). Od. 1961. do 1970. radio je kao revirnik u Šumariji Fužine, ŠG Delnice. Umirovljen je 1979. god.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM