HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3206
ime B., Miko
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda
      Kot. šumarije Brinje

                                                                IZBOR      (lug1905/3206)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Brinje


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM