HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3223
ime B., Mijo
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Vel. Gorica


lokacija

djelovao Gorica


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM