HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3229
ime B., Mate
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda
      Kotarske šumarije Ogulin


lokacija

djelovao Ogulin


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM