HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID323
ime B., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. taksatora
     

                                                                IZBOR      (lugari /323)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Karlovac

15.06.2011

Stručne službe UŠP Karlovac

šumarski tehničar

 Sin Stanka i Kate rođ. Lauš. Osnovnu školu završio je u Ozlju, a srednju Šum. školu u Karlovcu (1997). Nakon završene stručne škole, zaposlio se u Hrvatskim šumama, UŠ podružnica Karlovac na mjestu pom. taksatora. Živi u Malom Erjavcu kod Karlovca.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM