HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3246
ime B., Josip
zvanje
zanimanje     
podlugar
      Kot. šumarije Trnjani

                                                                IZBOR      (lug1905/3246)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Trnjani


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM