HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3248
ime B., Anton
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar
      Kr. šumarije Fužine / u Žirovcu, Kr. kot. šumarije Glina

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3248)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Fužine


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM