HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID326
ime B., Dušan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /326)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1951.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Školovao se u rodnom mjestu, Glini i Plaškom, gdje je 1951. završio Šum. školu. Nakon školovanja raspoređen je na rad u ŠG Križevce, a potom u Šumariju Ludbreg, gdje je radio do odlaska u mirovinu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM