HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3291
ime B., Tomo
zvanje
zanimanje     
lugar
      Prvostol. kaptola zagrebačkog

                                                                IZBOR      (lug1905/3291)   IZMJENE         ISPISlokacija  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM