HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3296
ime B., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda
      Kot. šumarije Brinje

                                                                IZBOR      (lug1905/3296)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Brinje


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM