HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3302
ime B., Gjuro
zvanje
zanimanje     
lugarski pomoćnik
      nadarbine Županije zagrebačke


lokacija  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM