HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3313
ime B., Gjuro
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. šumarije Karlobag

                                                                IZBOR      (lug1905/3313)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Karlobag


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM