HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID332
ime B., Ante
zvanje
zanimanje     
lugar
     


lokacija


 Sin Mije i Ivke rođ. Mađor. Šest razreda osnovne škole završio je u Slivno–Ravnom. Radio je od početka 1952. do 1976. god. kao lugar u Šumariji Metković i pokrivao lugariju Slivno. Umirovljen je 6.12.1976. Kao umirovljenik živi u Opuzenu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM