HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3327
ime B., Petar
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. šumarije Sokolovac

                                                                IZBOR      (lug1905/3327)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Sokolovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM