HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3333
ime B., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar, lugar I. razreda
      Kr. kot. oblasti Osijek / Kot. šumarije Podvinje

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3333)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Osijek


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM