HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3335
ime B., Stanko
zvanje
zanimanje     
kraljevski nadlugar
      Kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcima

                                                                IZBOR      (lug1905/3335)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vinkovci


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM