HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3347
ime B., Marko
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Rajevoselo

                                                                IZBOR      (lug1905/3347)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Rajevoselo


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM