HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3357
ime B., Martin
zvanje
zanimanje     
lugar, lugar-dnevničar
      Kot. šumarije Rača / ŠU Slatina

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1933/3357)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Rača


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM