HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3369
ime B., Franjo
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Zlatar


lokacija

djelovao Zlatar


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM