HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3383
ime C., Nikola
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Vališselo (Cetingrad)

                                                                IZBOR      (lug1905/3383)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vališselo


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM