HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID341
ime B., Josip
zvanje
zanimanje     
čuvar šume – lugar, KV djelatnik
     


lokacija


 Na području UŠ Vinkovci počeo je raditi 1953. sa prethodnim stažom od dvije godine. U Šumariji Cerna radio je i 1972. god.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM