HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID3446
ime D., Jovo
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Klasnić

                                                                IZBOR      (lug1905/3446)   IZMJENE         ISPIS



lokacija

djelovao Klasnić


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM