HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3450
ime D., Adam
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar
      Kr. šumarije Glina / Kr. drž. šumariji Rujevac


lokacija

djelovao Glina


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM