HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID347
ime B., Stjepan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /347)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1986.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik - III. stupanj
srednje obr.1988.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar - IV. razred

član HŠD ogranak
Bjelovar

24.04.1986

iščlanjeni

šumarski tehničar

 Sin Andre i Marije rođ. Halužan. Osnovnu školu završio je u Rovišću, a Šum. školu (IV. stupanj), uz rad, u Karlovcu (1988). U šumarstvu je pretežito bio na radnome mjestu poslovođe iskorištavanja šuma u Šumariji Vrbovec. Zaposlen je u “Hrv. šumama”, UŠP Bjelovar, Šumarija Vrbovec. Živi u Žabjaku dok Rovišća.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM